Tổng hợp 03 chính sách mới về thuế hiệu lực năm 2023

Một số chính sách mới về thuế hiệu lực năm 2023 bao gồm một số hàng hóa, dịch vụ không còn được giảm thuế VAT xuống 8%, thay đổi lịch nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính năm 2023 và thay đổi hồ sơ miễn thuế đối với tài sản.

Thuế VAT nhiều mặt hàng, dịch vụ không còn được giảm xuống 8%

Năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15.

Theo đó, giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

– Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than)…

– Sản phẩm hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

– Công nghệ thông tin

Việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa, dịch vụ áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại.

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng, không được giảm thuế giá trị gia tăng.

Việc giảm thuế giá trị gia tăng xuống 8% chỉ áp dụng đến hết ngày 31/12/2022.

Do đó, từ ngày 01/01/2023, nhiều mặt hàng, dịch vụ không còn được giảm thuế giá trị gia tăng xuống 8% như trước đó.

Thay đổi lịch nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính năm 2023

Căn cứ theo nội dung bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP thì trong trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế, thời hạn cơ quan quản lý thuế giải quyết hồ sơ, thời hạn hiệu lực của quyết định cưỡng chế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc liền kề sau ngày nghỉ đó.

Lịch nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính năm 2023 như sau:

– Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Quý I/2023

Khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019, hàng quý, doanh nghiệp tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của quý đó chậm nhất vào ngày 30 của tháng đầu quý sau.

Lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động năm 2023 người lao động sẽ được nghỉ kéo dài từ ngày 29/4/2023 đến hết ngày 03/5/2023. Do đó, thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Quý I/2023 chậm nhất vào ngày 04/5/2023.

– Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Quý II/2023

Theo quy định tại khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019 thì hàng quý, doanh nghiệp tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của quý đó chậm nhất vào ngày 30 của tháng đầu quý sau.

Ngày 30/7/2023 trùng vào ngày chủ nhật là ngày nghỉ hàng tuần nên thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Quý II là ngày 31/7/2023.

Thay đổi về hồ sơ miễn thuế đối với tài sản di chuyển

Theo Nghị định 104/2022/NĐ-CP và căn cứ theo khoản 3 Điều 7 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP thì hồ sơ miễn thuế đối với tài sản di chuyển từ ngày 01/01/2023 gồm:

– Hồ sơ hải quan

– Giấy phép lao động hoặc văn bản có giá trị tương đương (do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đến công tác, làm việc tại Việt Nam từ 12 tháng trở lên)

– Văn bản chứng minh việc chấm dứt hoạt động hoặc chấm dứt thời hạn lao động ở nước ngoài đối với tổ chức hoặc công dân Việt Nam có hoạt động ở nước ngoài từ 12 tháng trở lên sau khi kết thúc hoạt động trở về nước

– Hộ chiếu hoặc giấy tờ thay hộ chiếu còn giá trị đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã đăng ký thường trú tại Việt Nam

– Bản sao của một trong các giấy tờ: Thẻ Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân; Giấy xác nhận thông tin về cư trú; Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

– Quyết định về việc miễn thuế đối với tài sản di chuyển vượt định mức miễn thuế của Bộ trưởng Bộ Tài chính: 01 bản chính

Kênh liên hệ khác!
Gọi ngay cho chúng tôi!
Gọi ngay cho chúng tôi!