Tìm giải pháp thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị định hướng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ở Đồng Nai giai đoạn 2021-2025. Hội nghị được tổ chức trực tuyến với sự tham gia của đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và công nghệ TP. HCM và TP. Đà Nẵng.

Tại điểm cầu Đồng Nai, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng, Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ Lại Thế Thông, cùng các đơn vị liên quan đã đến dự.Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng chủ trì hội nghị tại điểm cầu Sở Kho học và công nghệ

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng chủ trì hội nghị tại điểm cầu Sở Kho học và công nghệ

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng nhận định, hệ sinh thái khởi nghiệp tại Đồng Nai đã dần được hình thành, thúc đẩy sự phát triển cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, qua hơn 3 năm triển khai thực hiện Kế hoạch 1523 về “Hỗ trợ hệ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018 – 2023” vẫn chưa thực sự đạt như mong muốn. Các cấu phần trong hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh còn hoạt động rời rạc, chưa thiết lập nhiều quan hệ hợp tác để hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân khởi nghiệp được tốt và có chiều sâu.

Thông qua tham luận, trao đổi tại hội nghị, những kinh nghiệm tại một số địa phương, trường đại học sẽ giúp ích cho Đồng Nai giải pháp phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phù hợp, mang tính đặc thù của địa phương. Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ Lại Thế Thông cho biết, Sở sẽ tiếp tục tham mưu tỉnh ban hành những cơ chế, chính sách phù hợp để hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh phát triển tương xứng với tiềm năng.

Nguồn: Khởi nghiệp

Kênh liên hệ khác!
Gọi ngay cho chúng tôi!
Gọi ngay cho chúng tôi!