Ra mắt Câu lạc bộ đầu tư Khởi nghiệp Công nghiệp số Việt Nam

Thông tin từ Hiệp hội Phần mềm và dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA), ngày 26/11, Câu lạc bộ đầu tư Khởi nghiệp Công nghiệp số Việt Nam đã chính thức đi vào hoạt động.

Đây là Câu lạc bộ đầu tiên chuyên hỗ trợ các hoạt động liên quan đến lĩnh vực đầu tư khởi nghiệp công nghệ số tại Việt Nam, quy tụ các nhà đầu tư, các doanh nhân, tập đoàn lớn cùng các quỹ đầu tư công nghệ trong nước.
Hiện nay, các quỹ đầu tư, nhà đầu tư thường đặt trọng tâm vào việc hỗ trợ về tài chính và năng lực kinh doanh, ít chú ý đến việc bồi đắp năng lực công nghệ, tư vấn, định hướng phát triển công nghệ.

Nhận thấy còn một khoảng trống trong phong trào khởi nghiệp, VINASA đã có sáng kiến thành lập Câu lạc bộ đầu tư Khởi nghiệp Công nghệ số Việt Nam (tên tiếng Anh là Vietnam Digital Investor Club, viết tắt là Câu lạc bộ VDI) với nòng cốt là các doanh nhân công nghệ, nhà đầu tư đang hoạt động tại Việt Nam.

Câu lạc bộ ra đời nhằm thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ số tại Việt Nam, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia. Hoạt động của Câu lạc bộ đầu tư Khởi nghiệp Công nghệ số Việt Nam là định hướng đầu tư, tư vấn chuyên biệt cho những người khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ và những doanh nghiệp chưa ứng dụng công nghệ.
Ông Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch Câu lạc bộ đầu tư Khởi nghiệp Công nghiệp số Việt Nam (VDI) chia sẻ ” trong cách mạng công nghiệp lần thứ 4, ai nhanh hơn sẽ thành công. Với sự ra mắt của Câu lạc bộ VDI, chúng tôi mong muốn trở thành một tổ chức năng động trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo không chỉ trong nước và cả quốc tế.

Các thành viên của Câu lạc bộ VDI khá mạnh cả về công nghệ và quản trị, vì vậy có thể phát huy các điểm mạnh này. Chúng tôi kỳ vọng sẽ rút ngắn lộ trình khởi sự cho các doanh nghiệp non trẻ, để họ lớn nhanh, lớn mạnh và phát triển bền vững hơn”.   
Câu lạc bộ VDI tập trung vào một số hoạt động chính, gồm phát triển mạng lưới khởi nghiệp, tư vấn và đầu tư cho khởi nghiệp, đào tạo chuyên môn về đầu tư khởi nghiệp, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm đầu tư, nghiên cứu thành lập quỹ đầu tư chuyên nghiệp trong…

Ngoài các hoạt động tư vấn và đầu tư cho các startups, VDI sẽ thúc đẩy kết nối giữa các các bên gồm nhà đầu tư, nhà khởi nghiệp, quỹ đầu tư, chuyên gia công nghệ, tài chính, quản trị, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp.

Song song với đó, hoạt động của Câu lạc bộ VDI sẽ chú trọng đến việc bảo vệ bản quyền về trí tuệ về các ý tưởng cho các đối tượng khởi nghiệp về mặt ý tưởng, sản phẩm, giải pháp. Hiện các thành viên Câu lạc bộ VDI đã cam kết đầu tư trong lĩnh vực khởi nghiệp công nghệ số với mức ban đầu trên 6 triệu USD

Kênh liên hệ khác!
Gọi ngay cho chúng tôi!
Gọi ngay cho chúng tôi!