Huế: Ra mắt câu lạc bộ khởi nghiệp “Bánh lá Hương Cần”

Vừa qua, Hội LHPN thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế đã tổ chức Lễ ra mắt CLB Phụ nữ khởi nghiệp”Bánh lá Hương Cần”.

Đại diện Hội LHPN thị xã và Câu lạc bộ Phụ nữ khởi nghiệp “Bánh lá Hương Cần”

Đại diện Hội LHPN thị xã và Câu lạc bộ Phụ nữ khởi nghiệp “Bánh lá Hương Cần”

Nhằm tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ sản xuất, kinh doanh và làm dịch vụ đã và đang khởi nghiệp từ các nghề truyền thống của địa phương cùng gia đình thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm giàu; nâng cao nhận thức của xã hội về khởi nghiệp; đồng thời, là đầu mối kết nối các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan đến hoạt động khởi nghiệp với các thành viên, hình thành mạng lưới phụ nữ khởi nghiệp; tạo môi trường đổi mới, sáng tạo, cung cấp thông tin, dịch vụ cần thiết liên quan đến khởi nghiệp cho các thành viên; ươm tạo các doanh nghiệp nữ… Qua đó, góp phần cổ vũ, động viên hội viên, phụ nữ phát huy sáng tạo, mở rộng sản xuất, kinh doanh, giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Thực hiện đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” năm 2021, Ban Thường vụ Hội LHPN thị xã Hương Trà đã tổ chức Lễ ra mắt CLB Phụ nữ khởi nghiệp”Bánh lá Hương Cần”.  Câu lạc bộ được thành lập gồm10 thành viên, Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ gồm 3 thành viên.  

Qua đây, Hội LHPN thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế mong muốn các thành viên câu lạc bộ chấp hành tốt quy chế hoạt động, tích cực tham gia sinh hoạt, đóng góp ý kiến xây dựng câu lạc bộ với tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau.

Việc ra mắt Câu lạc bộ Phụ nữ khởi nghiệp “Bánh lá Hương Cần” giúp cho các hội viên khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh được giao lưu, học tập và chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao kiến thức, kỹ năng, sự sáng tạo trong kinh doanh, kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Nguồn: Khởi nghiệp

Kênh liên hệ khác!
Gọi ngay cho chúng tôi!
Gọi ngay cho chúng tôi!