Cập nhật những thay đổi mới về thuế TNCN trong năm 2023

Trong thời gian gần đây, nhiều Thông tư, Nghị định mới được ban hành, trong đó có Thông tư 79/2022/TT-BTC, Nghị định 91/2022/NĐ-CP quy định một số thay đổi liên quan đến thủ tục về thuế TNCN. Để tìm hiểu nội dung này, các bạn có thể tham khảo bài viết dưới đâ

1. Thế nào là thuế TNCN?

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là loại thuế trực thu, được tính dựa trên thu nhập của người nộp thuế khi đã trừ các thu nhập miễn thuế và các khoản giảm trừ theo quy định. Thuế TNCN có vai trò quan trọng, cụ thể như sau

Thuế TNCN là một trong những nguồn thu chính, đóng góp vào ngân sách nhà nước.

Thuế TNCN giúp thực hiện công bằng xã hội, áp dụng đối với cá nhân có thu nhập cao hơn mức khởi điểm thu nhập chịu thuế. Khi đó, những người có thu nhập càng cao thì mức thuế TNCN áp dụng với họ càng cao. Ngược lại, với những người có thu nhập thấp thì sẽ không phải chịu thuế TNCN.

Thuế TNCN góp phần phát hiện thu nhập bất hợp pháp gây ảnh hưởng xấu đến đời sống kinh tế xã hội

2. Đối tượng nộp thuế TNCN năm 2023?

– Cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong, ngoài lãnh thổ Việt Nam, đáp ứng một trong các điều kiện:

Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên (tính trong năm dương lịch hoặc 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên ở Việt Nam).

Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam: Đã đăng ký thường trú hoặc thuê nhà tại Việt Nam (hợp đồng thuê có thời hạn).

– Cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam: Không thuộc các trường hợp nêu trên

3. Cập nhật những thay đổi mới về thuế TNCN trong năm 2023

– Thay bản chụp Sổ hộ khẩu bằng một số loại giấy tờ khác

Thông tư 79/2022/TT-BTC thay bản chụp Sổ hộ khẩu bằng Giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc Thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc giấy tờ khác do cơ quan Cơ quan Công an cấp, có thể chứng minh mối quan hệ vợ chồng nếu người phụ thuộc là vợ hoặc chồng.

Kể từ ngày 01/01/2023, sổ hộ khẩu đã chính thức bị bãi bỏ. Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư… có giá trị chứng minh mối quan hệ thành viên trong gia đình.

– Có thể không cần nộp giấy tờ chứng minh người phụ thuộc

Thông tư 79 cũng quy định người nộp thuế không phải nộp các giấy tờ chứng minh người phụ thuộc nếu thông tin trong những giấy tờ này đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư  kể từ ngày Cơ quan thuế thông báo hoàn thành kết nối dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Hiện nay, chưa có thông tin cụ thể về thời điểm cơ quan thuế hoàn thành kết nối dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

– Thêm một trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế

Đây là nội dung được quy định tại Nghị định 91/2022/NĐ-CP. Theo đó, người khai thuế TNCN là tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc trường hợp khai thuế TNCN theo tháng, quý mà trong tháng, quý đó không phát sinh việc khấu trừ thuế TNCN thì không cần phải nộp hồ sơ khai thuế.

– Áp dụng quy định khai thuế, nộp thuế thay cho người có thu nhập từ chứng khoán

Theo Nghị định 91/2022/NĐ-CP, kể từ năm 2023 sẽ áp dụng quy định khai thuế, nộp thuế TNCN thay cho cá nhân nhận cổ tức bằng chứng khoán; cá nhân là cổ đông hiện hữu nhận thưởng bằng chứng khoán đối với thu nhập từ đầu tư vốn khi cá nhân đó chuyển nhượng chứng khoán.

Tùy từng trường hợp, tổ chức có trách nhiệm khai và nộp thuế thay cá nhân sẽ là công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại nơi cá nhân mở tài khoản lưu ký, công ty quản lý quỹ nơi cá nhân ủy thác danh mục đầu tư.

Trường hợp cá nhân nhận cổ tức bằng chứng khoán, cá nhân là cổ đông hiện hữu nhận thưởng bằng chứng khoán ghi nhận vào tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư từ trước 31/12/2022 và chưa được các công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại nơi cá nhân mở tài khoản lưu ký, công ty quản lý quỹ nơi cá nhân ủy thác danh mục đầu tư, tổ chức phát hành chứng khoán khai nộp thuế thay thì thực hiện khai nộp thuế TNCN theo quy định của pháp luật và không bị xử phạt vi phạm hành chính, không bị tính tiền chậm nộp (nếu có).

Trên đây là quy định về việc cập nhật những thay đổi mới về thuế TNCN trong năm 2023. Người nộp thuế cần lưu ý

Kênh liên hệ khác!
Gọi ngay cho chúng tôi!
Gọi ngay cho chúng tôi!