Nhật Bản và Việt Nam: Hành trình hơn 20 năm gắn bó sâu sắc

Nếu không làm Tổng giám đốc của Mitani Sangyo, tôi chắc rằng thời điểm này tôi đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam như một chuyên gia phái cử. Và đó cũng chính là những gì tôi đã mong muốn. 1. Tại sao Mitani chọn Việt Nam là quốc gia để đầu tư? […]

Kênh liên hệ khác!
Gọi ngay cho chúng tôi!
Gọi ngay cho chúng tôi!