Computer Vision – giải pháp thị giác máy tính cho công ty fintech

Computer Vision ra đời đầu năm 2020 hỗ trợ xử lý hình ảnh, nhận diện khuôn mặt, hỗ trợ công ty công nghệ tài chính xác minh danh tính khách hàng. Giải pháp dựa trên công nghệ xử lý ảnh thông minh APIs, cung cấp giải pháp định danh, nhận diện khuôn mặt cho các […]

Kênh liên hệ khác!
Gọi ngay cho chúng tôi!
Gọi ngay cho chúng tôi!