Tại sao năm 2021 có thể là năm tốt nhất để khởi nghiệp?

Dưới đây là ba lý do bạn nên tin tưởng vào bản năng của mình và dốc hết sức vào ý tưởng cho công ty mới trong năm 2021. Năm 2020 đã giúp chúng ta chấp nhận thực tế rằng có rất nhiều thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, chúng ta nhìn […]

Tuần đầu tiên năm 2021, cả nước có 2.100 doanh nghiệp ra đời

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cả nước đã có 18.000 hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được xử lý trong tuần làm việc đầu tiên của năm 2021. Trong đó, có 2.100 doanh nghiệp thành lập, tăng 46% so với năm ngoái và tăng 55% so với cùng thời điểm bắt đầu thi […]

Kênh liên hệ khác!
Gọi ngay cho chúng tôi!
Gọi ngay cho chúng tôi!