5 hướng chuyển đổi giúp 36% doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam tiên phong ‘thoát hiểm ngoạn mục’ Covid-19

Nhiều doanh nghiệp Việt đang đối diện với khủng hoảng kép trong Covid-19 – khủng hoảng kinh doanh và khủng hoảng gắn kết nhân viên. Và đã có 36% doanh nghiệp trong đó thành công ‘thoát hiểm’ nhờ 5 chuyển đổi: từ ‘định phí sao’ sang ‘biến phí linh hoạt’, từ ‘bộ máy cấp bậc […]

Kênh liên hệ khác!
Gọi ngay cho chúng tôi!
Gọi ngay cho chúng tôi!