Ba lĩnh vực khởi nghiệp tiềm năng hậu Covid-19

Giao dịch không tiếp xúc, chăm sóc sức khỏe từ xa và công nghệ giáo dục là ba lĩnh vực hứa hẹn bùng nổ trong thời kỳ “bình thường mới”. Trong bối cảnh thế giới vẫn áp dụng nhiều biện pháp phòng dịch, những lĩnh vực giàu tiềm năng phát triển sẽ là công nghệ, […]

Startup: Tầm nhìn khởi nghiệp ban đầu có nên thay đổi?

Trong khi tầm nhìn của người lãnh đạo cũng có thể thay đổi. Nếu không chuẩn bị để điều chỉnh các hoạt động, doanh nghiệp có thể bị lãng phí nguồn lực và một startup có thể đi đến hồi kết. Một công ty khởi nghiệp luôn trung thành với mục tiêu đề ra ban […]

Kỳ vọng sự thay đổi của hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam

Các trung tâm đổi mới sáng tạo này sẽ không chỉ là nơi thúc đẩy việc đưa công nghệ vào phát triển kinh tế mà còn sẽ trở thành nơi tạo ra những công nghệ mới của Việt Nam. Từ ngày 5/10/2020, cơ chế ưu đãi của Chính phủ đối với Trung tâm Đổi mới sáng […]

Kênh liên hệ khác!
Gọi ngay cho chúng tôi!
Gọi ngay cho chúng tôi!